محصولات فرش دستباف

  • فرش ۹ متری
  • فرش ۶ متری
  • قالیچه ذرع و نیم